Genel Kullanım Koşulları ve Sözleşme

İşbu Kullanım Koşulları Sözleşmesi, (‘’Sözleşme’’) Mr. Order (‘’Şirket’’) ile Şirket’e ait www.mrorder.com alan adlı internet sitesini (‘’İnternet Sitesi’’)ve/veya ilgili cep telefonu uygulamasını (‘’Uygulama’’) kullanan kişiler (‘’Kullanıcı’’) arasında akdedilmiş olup Uygulama ve İnternet Sitesi’nin (ileride hepsi birlikte ‘’Platform’’ olarak anılacaktır) kullanım koşulları ve Kullanıcı ile Şirket’in hak ve yükümlülüklerini düzenler. İşbu Sözleşme’de Şirket ve Kullanıcılar bundan böyle birlikte ‘’Taraflar’’ olarak da anılacaktır.

Kullanıcı, İnternet Sitesi’ni kullanmak ve Uygulamayı indirmekle, sözleşmenin tamamını okuduğunu, anladığını ve tüm hüküm ve koşullarını onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

Platform’u işleten ve yöneten tüzel kişilik bilgileri aşağıdaki şekildedir:

 • Şirket adı:IŞIL REKLAM LTD.
 • Şirket adresi: Atatürk Caddesi, Yırtıcı Plaza, Kat 4 Daire 5, Yenişehir Lefkoşa
 • Vergi Kimlik Numarası (VKN): MŞ. 15449
 • İletişim Formu.
Kuzey Kıbrıs’tan erişirken, Veri İşleme Sorumlusu
KimlikIŞIL REKLAM LTD.
Posta AdresiAtatürk Caddesi, Yırtıcı Plaza, Kat 4 Daire 5, Yenişehir Lefkoşa
İletişim Formuwww.mrorder.com

   1. Amaç

MR. ORDER; ana faaliyeti, Uygulama ya da İnternet Sitesi aracılığıyla, bazı şehirlerin farklı bölgelerinde yer alan belirli yerel mağazalara kendisi aracılığıyla ürünlerini sunmalarına ilişkin olanak sağlayan ve Platform kullanıcılarının ya da bahsi geçen yerel mağaza tüketicilerinin Platform aracılığıyla tamamlayıcı ve aracı olarak ürünlerin hemen teslimini talep edebilecekleri teknolojik bir platformun geliştirilmesi ve yönetimi olan bir teknoloji şirketidir.

Bu bağlamda; Şirket’in kendisi ile Platform’un kullanımı için ticari bir anlaşma sürdürebilen farklı işletmelerin bir dizi ürün ve hizmet sunabileceği bir Platform’u bulunmaktadır.  Kullanıcı’nın Platform üzerinden sipariş vermesi halinde üçüncü bir tarafa verilen sipariş ile Kullanıcı bu ticari işletmelerin ürün ve hizmetlerinin edinimini talep etme hakkına sahiptir, bu durumda Şirket sadece bir aracı olarak hareket eder ve bu nedenle direkt olarak ticari işletmeler ve söz konusu üçüncü kişiler tarafından sunulan ürünlerin kalitesi ya da hizmetlerin doğru sağlanması ile ilgili herhangi bir sorumluluk üstlenmez.

Aynı zamanda, Şirket talep üzerine sağlanacak hızlı mesajlaşma servisi için de bir aracı Platform sağlar. Bu Platform, ilgili mağazalardan yaptıkları alışveriş ve mesajlar hakkında yardıma ihtiyaç duyan Kullanıcı’nın taleplerini ve vermiş olduğu siparişleri gönüllü bir şekilde yürüten üçüncü kişi bağımsız hizmet sağlayıcılar (ileride ‘’Sürücüler’’ olarak anılacaktır) aracılığıyla gerçekleştirmesinde yardımcı olmayı amaçlamaktadır.

Bu yüzden Sürücülerlar, Şirket ile işbirliği yapan bağımsız profesyoneller olan ve haberciler/ dağıtımcılardan oluşan bir ağdır; bunlar hizmet sağlamayı gerçekleştirmek istediklerinde Platform’a bağlanırlar ve belli bir zaman içinde müşterinin bahsi geçen hizmete ilişkin vermiş olduğu sipariş aracılığıyla kendisinden talep ettiği mesajlaşma / dağıtım / teslim hizmetini gerçekleştirmeyi taahhüt ederler.

Müşteri konumundaki Kullanıcı ile Sürücüler  hep birlikte ‘’Kullanıcılar’’ olarak anılacaktır.

   2. Kullanım Koşulları

Kullanıcı tarafından Platforma erişim ve gönüllü olarak bir profil oluşturulması işbu Sözleşme’nin ve Çerez Politikasının bütün kullanıcılar tarafından açık ve kesin bir şekilde tanındığı ve kabul edildiği anlamına gelmektedir.

   3. Kullanıcılar için Erişim ve Kayıt  

Platformun Kullanıcısı olabilmek için aşağıdaki gerekliliklerin yerine getirilmesi zorunludur:

 • 18 yaşını doldurmuş olmak ya da 18 yaşından büyük olmak.
 • Kullanıcı adı, e-posta ve telefon numarası gibi kişisel bilgilerin talep edildiği kayıt formunun zorunlu alanlarını doğru bir şekilde doldurmak.
 • İşbu Sözleşme’yi kabul etmek.
 • Gizlilik Politikası ve Verilerin Korunması’nı kabul etmek.
 • Çerez Politikası’nı kabul etmek.   

Kullanıcı Platforma kayıt formlarında Şirket’e verdiği kimliği ve meşruiyeti hakkındaki bütün verilerin gerçek, kesin ve tam olduğunu garanti eder. Aynı şekilde, verilerini güncel tutmayı taahhüt eder.

Kullanıcının yanlış, kesin olmayan ya da eksik herhangi bir veri vermesi durumunda ya da Şirket bu verilerin gerçekliği, kesinliği ve doğruluğundan şüphe duymak için önemli nedenler olduğunu düşünürse, Şirket Platform’un ya da içerik ve/veya hizmetlerinin herhangi birinin mevcut ya da gelecek erişimini ve kullanımını reddedebilecektir.

Platforma kayıt olunca, Kullanıcı bir kullanıcı adı (username)ve bir erişim şifresi (password) seçecektir. Hem kullanıcı adı hem de şifre gizli, şahsi ve devredilemezdir.

Kullanıcı, hesabına ilişkin verileri ifşa etmemeyi veya üçüncü taraflara erişilebilir hale getirmemeyi taahhüt eder. Bu tür verilerin, Platformda yapılan açıklamalar dahil olmak üzere üçüncü taraflarca kullanılması veya kullanıcı adı ve / veya şifre kullanılarak gerçekleştirilen her türlü işlemden yalnızca Kullanıcı sorumlu olacaktır.

Şirket, kayıtlı Kullanıcıların kimliğini garanti edemez, bu nedenle, kayıtlı olmayan üçüncü şahıslar tarafından kayıtlı bir Kullanıcı kimliğinin kullanılmasından sorumlu olmayacaktır. Kullanıcılar, kullanıcı adı ya da şifrelerinin çalınması, ifşa edilmesi ya da kaybolmasını derhal İletişim Formu aracılığıyla Şirket’e bildirmekle yükümlüdürler.

             3.1. Profil

Platformdaki kaydı tamamlayabilmek için Kullanıcı; Kullanıcı adı, elektronik posta adresi, telefon vs. gibi bazı verileri sağlamalıdır. Kayıt tamamlandıktan sonra bütün Kullanıcılar profillerine erişebilecek ve tamamlayabilecek, değiştirebilecek ve/veya uygun gördükleri şekilde üyelikten çıkabilecekler.

             3.2. Kredi kartının çalınması ya da karttan çekim yapılması

Şirket, kayıtlı Kullanıcıların kimliğini garanti edemese de, Platform’da kullandıkları kredi kartının çalındığını ve / veya hileli bir şekilde üçüncü bir tarafça kullanılmakta olduğuna dair kanıtları olduğu durumlarda, Kullanıcılar Şirket’i bilgilendirmekle yükümlüdürler. Bu nedenle, söz konusu durumlara ilişkin Kullanıcı’nın Şirket’e bilgi vermemesi halinde, Şirket ve ödeme platformu, ilgili güvenlik önlemleri ile Kullanıcıların aktif şekilde korunmasını sağladığı sürece, üçüncü tarafların Kullanıcı hesabından yapabileceği yetkisiz kullanımdan sorumlu olmayacaktır.

   4. Hizmetin İşleyişi ve Sipariş Şartları.

Müşteri olarak kayıtlı bir Kullanıcı mesaj ile ilgili yardıma ihtiyaç duyduğunda, İnternet Sitesi’ne ya da Uygulama’ya yönlenerek, hizmeti Platform aracılığıyla talep etmelidir.  Temel mesajlaşma servisi bir ürünün alınması ve sonrasında teslimine ilişkin olup, kesinlikle Şirket faaliyet bölgesinde bulunması koşuluyla Kullanıcı tarafından oluşturulan her iki şekilde oluşmaktadır. Aynı şekilde, Kullanıcı Sürücüler’den ürünleri onun adına şahsen satın almasını, teslim almasını ve belirlenen adreslere teslim etmesini talep edebilir; Sürücülerlar, Kullanıcı tarafından sipariş edilen ürünleri, Kullanıcı’nın belirttiği şartlara göre onun adına temin etmeyi taahhüt eder.  

Kullanıcı, Platformdaki teslim etme ve teslim alma adreslerinin doğru bir şekilde gönderilmesinden tek başına sorumludur, bu yüzden Şirket ve Sürücülerlar teslim etme ve teslim alma adreslerinin hatalı gönderilmesinden kaynaklanan siparişin alınması veya teslim edilmesindeki herhangi bir ihmal veya hatadan muaf tutulurlar. Bunun bir sonucu olarak, Kullanıcı Platform’daki teslim etme ve teslim alma adreslerinin yanlış gönderiminden kaynaklanan maliyetlerden sorumlu olacaktır.

Kullanıcı, Sürücülerlar’a kendi adına fiziki mağazalardan almasını talep ettiği ürünle ilgili mümkün olduğunca detaylı bütün bilgiyi sağlamalıdır.  Bunu yapmak için, “yorumlar” bölümünde yararlı bulduğu yorumları girebilecek, ayrıca varsa, siparişi tanımlamak için Sürücülerlar ile bir fotoğrafı paylaşabilecektir. Kullanıcı, Sürücülerlar ile sürekli olarak iletişim kuracak ve Sürücülerlar’a her zaman yönlendirebilecektir, böylece Sürücülerlar Kullanıcı’nın belirttiklerine göre verilen talimatı yerine getirecektir.

Kullanıcı’nın, kendi adına fiziki mağazalardan satın alınmasını istediği ürüne ilişkin belirttiği şartlarda herhangi bir ihmal veya hata olması halinde, Kullanıcı hatalı ürün teslimine ilişkin Şirket’i ve Sürücülerlar’ı muaf tutmaktadır. Bunun bir sonucu olarak, Platformdaki ürünlerin yanlış gönderilmesinden kaynaklanan maliyeti (yani yanlış adres, yanlış ürün) üstlenmesi gereken Kullanıcı olacaktır.

Ürün ve/veya hizmet mevcut değilse, Sürücüler seçenekleri açıklamak için Kullanıcıyı aramalıdır. Kullacı’nın, Sürücüler tarafından belirlenen seçeneklerden herhangi birini kabul etmemesi ve sonuç olarak, alternatif seçeneklerle ilgilenmemesi durumunda, işbu Sözleşme’nin 9. (dokuzuncu) bölümünde belirtilen iptal politikasını kabul etmesi gerekir. Kullanıcı aramaları cevaplamazsa, Sürücüler ayrılmadan önce 10 dakika bekleyecektir.

Kullanıcı’nın teslimat için verdiği yerde olmadığı durumlarda, Sürücüler ürünü 24 saat veya çabuk bozulan ürünler durumunda 10 dakika boyunca tutacaktır. Benzer şekilde, Kullanıcı’nın, temel mesajlaşma hizmetinin maliyetinin % 100’ünü ve herhangi bir şekilde Sürücüler aracılığıyla satın alınmış veya sözleşme yapılmış olması halinde ürünün fiyatını üstlenmeli ve teslim edilmeyen ürünleri almak için yeniden bir hizmet ödemelidir.  Sürücüler hiçbir durumda mesajın konusu olan ürünün bozulmasından veya tarihinin geçmesinden sorumlu olmayacaktır.

Mesajlaşma bittikten sonra, bir ürünün fiziksel olarak edinimi talep edildiğinde, Sürücüler söz konusu ürüne ilişkin fiziki fişi Kullanıcı’ya temin edecektir. Eğer mesajlaşma yalnızca ürünün teslimatı ile ilgiliyse Sürücüler onu Kullanıcı’nın belirteceği yerde ve tam zamanında Kullanıcı’ya teslim edecektir.  Yine de Kullanıcı hesabına bağlı posta adresine sağlanacak hizmetin elektronik makbuzunu alacaktır.

   5. Ürünlerin İadesi

Kullanıcı’nın bir ürünü iade etmek istemesi ya da bir hizmetin sağlanması hakkında şikâyette bulunmak istemesi durumunda, Sürücüler’ın sipariş tesliminde kendisine vermiş olduğu alışveriş fişi ile birlikte direkt olarak alışverişin yapıldığı ticari işletmeye gitmesi gerekmektedir. Satın alma bedelinin ticari işletme tarafından Kullanıcı’ya geri ödenmesi durumunda, iade yöntemini (nakit, kredi kartı, hediye çeki …) belirleyecek taraf ticari işletme olacaktır. Bu yüzden, Kullanıcı tarafından verilen sipariş ile Sürücüler tarafından edinilen bir ürünün iadesi her durumda ticari işletmenin iade politikasına tabi olacaktır.

Kullanıcı’nın Platform aracılığıyla talep edilen ürüne uygun olmadığı gerekçesiyle herhangi bir ürünün iade işlemini gerçekleştirmek istemesi durumunda, Kullanıcı yanlış ya da teslim edilmeyen ürünlerin bir listesine ek olarak sipariş edilen ürünün uygun olmadığını gösteren diğer kanıtlarla birlikte bir fotoğraf göndermelidir.

Kullanıcı, siparişi imzalamadan ve onaylamadan önce Sürücüler’ın kendisine teslimat adresine teslim ettiği ürünleri kontrol etmelidir. İmza ile Kullanıcı siparişi, alışverişi ya da kendi adına gerçekleştirilen hizmeti onaylar ve doğrular. Aynı şekilde, Kullanıcı; örneğim son teslimat adresinde bulunmadığı ya da siparişi almak ve imzalamak için üçüncü bir tarafı atamış olduğunda, kendisi adına üçüncü bir tarafın siparişi onaylayabileceğini kabul eder.  Böylece, hizmetin uygunluğunu onaylamanın yanı sıra, öyle bir durum varsa aksini ispat etmek için yeterli kanıtları toplama sorumluluğu Kullanıcı’ya ve/veya bahsi geçen üçüncü tarafa ait olacaktır.

Her halükarda, her zaman iade nedenine karar verecek olan ticari işletme olacaktır, bu nedenle, bir anlaşmazlık durumunda Müşteri, İletişim Formu aracılığıyla Şirket’e bilgi vermelidir Ürünlerin ayıplı olması halinde Kullanıcı’nın ticari işletmeye karşı mevzuattan doğan hakları saklıdır.

   6. Hizmet ücretleri ve faturalandırma  

Platform’a Kullanıcılar’ın kaydı ve Platform kullanımı tamamen ücretsizdir.

Platform’un Sürücülerlar ve ticari işletmeler tarafından kullanılması, hizmetlerin sunulması için Platform’u kullanmak istedikleri hedef ülkeye bağlı olarak bir maliyete sahip olabilir.

Kullanıcı, yalnızca Platform aracılığıyla talep edilen hizmetler için ödeme yapacaktır. Ayrıca, bir ürünün satın alınmasını içeren hizmetlerde, Kullanıcı söz konusu ürünün bedelini ödemek zorundadır. Kullanıcı, Platform’a kaydolurken, verdiği e-mail ve yazışma adresine, Şirket’e talep edilen hizmetlerin ödenmesiyle ilgili makbuzları iletme yetkisi verir.

Her bir hizmetin toplam fiyatı, Sürücüler’ın kullanması ve sarf etmesi gereken kilometre ve süreye bağlı olarak değişken bir yüzdeden oluşabildiği gibi Kullanıcı bir ürün ya da hizmetin fiziki satın alınmasını talep ettiği durumlar için her bir ticari işletme için sabit fiyattan oluşabilir. Şirket, hizmetin gerçekleştirildiği zaman dilimine ve / veya mesafeye bağlı olarak fiyatı değiştirme hakkını saklı tutar. Bu koşullara uygun olarak, kullanıcının teslim alma adresini belirtmediği durumlar hariç Kullanıcı’nın, hizmet sözleşmesinden önce hizmetin yaklaşık ücretini ve ödeme şeklini bilme hakkı olacaktır. Gönderi hizmeti ücreti, Şirket’in elinde olmayan ve bahsi geçen ücretin artmasını gerektiren mücbir şartlar oluştuğunda değişebilecektir.  Ancak bu değişiklik derhal Kullanıcı’ya bildirilip onay alındıktan sonra geçerli olacaktır.

Şirket, fiyatlarını herhangi bir zamanda değiştirme hakkını saklı tutar. Yapılan değişiklikler yayınlandıktan hemen sonra yürürlüğe girecektir. Kullanıcı, Şirket’i telematik yollarla, kayıt işlemi sırasında verdiği e-posta adresine, taahhütlü hizmetlerin ve/veya üretilen faturaların kendisine gönderilmesi için açıkça yetkilendirir. Fatura gerektiği durumunda, kullanıcı sipariş vermeden önce mali verilerini platforma eklemelidir.

Bir Sürücüler’ın daha önce atandığı durumlarda, hizmetin kullanıcı tarafından sonradan iptali, Şirket’e Sürücüler tarafından başlatılan hizmetlerin ücretini Kullanıcı’dan talep etme hakkını verecektir. Aynı şekilde, Kullanıcı’nın Sürücüler’dan kendi adına bir ürün satın almasını talep etmiş olduğu durumlarda, eğer Kullanıcı ürünün edinimi tamamlandıktan sonra siparişi iptal ederse Sürücüler tarafından tamamlanmış gönderi hizmetleri bedelini ve aynı zamanda ürünün bedelini de ödemeyi üstelenecektir.  Tüm bunlara karşın, Kullanıcı’nın satın alınan ürünleri iade etmek amacıyla yeni bir hizmet talep edebilme veya başka bir adrese teslim edilmelerini isteme hakkı saklıdır. Sipariş edilen ürünlerin çabuk bozulan ürünler olmaları durumunda, Kullanıcı ürünleri ona satmış olan ticari işletme nezdinde siparişini geri çekme hakkını kullanabilecektir. Kullanıcı bu hakkı Şirket aracılığıyla kullanmak isterse, yeni bir hizmet sözleşmesi yapmalıdır.

             6.1. Ödeme platformu

Fiziki olarak restoranlarda ve/veya mağazalarda satılan ve Kullanıcı’ya geç teslim edilen ürünlerin ve/veya hizmetlerin ödemesi anlık olarak Şirket’e yapılır ve Şirket kullandığı lisanslı bir ödeme kuruluşu vasıtasıyla ticari bir anlaşma yürüttüğü restoran ve/veya mağazalara ödemeyi aktarır. Restoranlar ve/veya ortak kuruluşlar, Şirket’in kendi adına ödeme kabul etmesine izin verir, böylece Şirket lehine doğru bir şekilde gerçekleştirilen herhangi bir ürünün ödemesi (örn. yemek, içecek, hediye) Kullanıcı’yı bahsi geçen ücreti Restorana ve/veya ortak kuruluşa bırakma yükümlülüğünden muaf tutacaktır.

Aynı şekilde, Kullanıcı’nın bütün ücretin tahsil edilmesi Ortaklar ve/veya Sürücülerlar’ın sahip olabileceği herhangi bir yükümlülük hakkında özgürleştirici bir etki yaratarak Kullanıcı’nın ödemesi, Sürücüler ile ilgili herhangi bir yükümlülüğünü de ortadan kaldırır.  

Kullanıcı’lar tarafından yapılan ürün ve / veya hizmetlerin ödemesi, bir Elektronik Para Kuruluşu aracılığıyla organize edilecektir. Elektronik Para Kuruluşları, Mr. Order’im faaliyet gösterdiği ve Mr. Order gibi Platformlar için ödeme hizmetleriyle ilgili geçerli düzenlemelere uydukları tüm bölgelerde düzenlenmiş ödeme hizmetleri sağlama yetkisine sahiptir. Mr. Order’in kullandığı ödeme ağı ile ilgili herhangi bir soru olması durumunda, aşağıdaki İletişim Formu sizin kullanımınıza sunulmuştur.

Kullanıcı sipariş ettiği ürün ve/veya hizmete ilişkin ödemeyi, Şirket platformu üzerinden, Şirket’in çözüm ortaklığı kurmuş olduğu bir bağımsız ödeme kuruluşu aracılığıyla Sürücülerlar’ın hesabına aktarmak suretiyle gerçekleştirir.

Şirket, Kullanıcı tarafından yapılacak olan ödemelere ilişkin, ödemenin Sürücülerlar’ın hesabına ulaştırılması da dahil fakat bununla sınırlı olmamak üzere, herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir.

   7. Platformda sevk edilen ürünlerin ve/ veya hizmetlerin fiyatı

Platformda belirtilen tüm fiyatlar, Kullanıcı’nın faaliyet gösterdiği bölgeye bağlı olarak uygulanabilecek vergileri içerir ve her halükarda, Kullanıcı’nın faaliyet gösterdiği bölgeye bağlı olarak yürürlükte olan para biriminde ifade edilecektir.

Yukarıdaki 6. Madde uyarınca, her hizmetteki geçerli fiyatlar, Platform’da yayınlanan ve son aşamada taahhüt sürecinde belirtilen özelliklere tabi olan ve otomatik olarak uygulanan fiyatlar olacaktır.

Bununla birlikte, Platform’da gösterilen restoranlarda ve/veya mağazalarda satılan ürünlerin fiyatları belirleyici olabilecektir. Her durumda, bahsi geçen fiyatlar restoranlarda ve / veya mağazalarda satılan ürünlere tekabül eder ve bunlar sadece kendileri tarafından belirlenir. Kullanıcı, sipariş edilen ürünlerin nihai fiyatını teyit etmek için Sürücüler ile iletişim kurabilecektir.

Kullanıcı, bazı ürünlerin ekonomik değerlemesinin, onları satan kuruluşa ve mevcut “stoğa” bağlı olarak gerçek zamanlı olarak değişebileceğini kabul etmektedir.

Talep edilen sipariş hakkında herhangi bir bilgi için, Kullanıcı mesaj konusu bölümünde Şirket tarafından verilen numarayı belirterek, İletişim Formu aracılığıyla Şirket ile iletişime geçecektir.

Yukarıda belirtilenler uyarınca, Kullanıcı’nın Platform üzerinden satın alma ve teslim etme talebi aracılığıyla, Sürücüler’a, kendi adlarına ürünü ticari işletmeler tarafından belirlenen fiyatta şahsen satın alma siparişi vermektedir. Kullanıcı, siparişin yürütülmesi sırasında ve Sürücüler’a talep ettiği ürünü belirtmek için Sürücüler ile doğrudan temas halinde olabilecektir.

   8. Promosyon kodları

Promosyon kodları, siparişi vermeden önce uygulamada doğru bir şekilde gönderilmelidir, aksi takdirde kullanımları Kullanıcı için etkili olmayacaktır ve bu kodlardan yararlanamayacaklardır.

Şirket tarafından aşağıdaki 9. bölümde açıklanan koşullarda bir iptal talep edildiğinde, Kullanıcı gelecekteki kullanım için promosyon kodunun geçerliliğini koruyacaktır. İptal, Kullanıcı tarafından talep edildiğinde, aşağıdaki bölüm 9’da öngörüldüğü gibi olacaktır.

   9. Siparişlerin geri çekilmesi ve iptali hakkı

Sürücüler siparişi kabul etmediği sürece,  Kullanıcı ücretsiz bir şekilde bir siparişi iptal edebilecektir.

Şirket’in sunduğu hizmetin kendi doğası uyarınca, Kullanıcı bir Sürücüler gönüllü olarak siparişi bir kez kabul ettiğinde, satın alma siparişinin uygulanmasının başlamış olduğu ve bu nedenle Kullanıcının ücretsiz olarak hizmet talebini geri çekme hakkına sahip olmayacağının bilincindedir.

Bu nedenle, Kullanıcı bir Sürücüler’e önceden atanmış bir siparişi iptal ederse, Platform temel teslimat hizmetinin % 100’ünü Kullanıcı için bir iptal maliyeti olarak ücretlendirilecektir.

Ek olarak, hizmetin iptal edildiği anda, Sürücüler ürünü satın almayı veya bir hizmetin sözleşmesini zaten yapmışsa, kullanıcı onu iade işlemini gerçekleştirmesi için Sürücüler’ı görevlendirebilir. Bu amaçla, Kullanıcı, ürünlerin ve teslim maliyetlerinin toplam maliyetini ve iade hizmetinin maliyetini karşılamalıdır. Şirket’in ürün iadesini gerçekleştirebilmesi durumunda, ürünün değeri Kullanıcıya ödenecektir, Kullanıcı da, söylendiği gibi, hem teslim alma hem de teslim etme hizmetlerinin yanı sıra iade maliyetlerini de ödemelidir.  Her durumda, iade ticari işletmenin iade politikalarına tabi olacaktır, bu nedenle Kullanıcı, bozulabilir ürünlerin, yiyecek gibi, iade işleminin yapılamama ihtimali olduğunu bildiğini iş burada beyan eder ve bu yüzden Şirket, Sürücüler’ın Kullanıcı’nın siparişine ilişkin satın aldığı ürünün ve girilen gönderi hizmeti maliyetlerini tahsil için yetkili olacaktır.

Kullanıcı’nın ürünlerin teslimat adresini yanlış bir şekilde göstermesi durumunda, ilk siparişle aynı şehirde ve Sürücüler kapsamında olduğu sürece herhangi bir zamanda yeni bir adres girebilecektir. Bu durumda, Kullanıcı yeni bir servis sözleşmesinin yükümlülüğünü üstlenir ve yeni teslimatla ilgili vergileri ödemeyi kabul eder. Başlangıçta belirtilenden farklı bir şehirde bulunulması halinde, yeni bir şehre teslimat yapmak için adres değiştirilemeyecek, sipariş iptal edilecek ve Kullanıcı’nın bu maddeye göre doğan maliyetleri üstlenmesi gerekecektir.

Şirket geçerli bir mazeret sunmadan siparişi iptal etme hakkını saklı tutar. Şirket tarafından karar verilen iptal durumunda, Kullanıcı ödenen tutarın iadesi hakkına sahip olacaktır.

Şirket, sunmuş olduğu hizmetlerin amacı için Şirket’in faaliyet gösterdiği ülkelerin resmi dillerinde tüketicilere sunulan resmi şikayet formlarına sahiptir. Bahsi geçen şikayet formları tüketici tarafından İletişim Formu aracılığıyla talep edilebilecektir ve otomatik olarak bu formlara erişim seçeneği gönderilecektir. Tüketicinin hizmetin gerçekleştiği yerle uyuşması gereken talebin gönderildiği yerin tam konumunu elektronik postada belirtmesi gerekecektir, şüphe durumunda hizmetin gerçekleştiği yer şikâyetin yapılacağı yer olacaktır.

10. Şirket aracılığıyla ürün satın alma görevi hizmeti özel şartları

Kullanıcı’nın Platform aracılığıyla Şirket ile ticari bir anlaşması olan ticari işletmeler tarafından sunulan bir dizi ürün ve/veya hizmetin Sürücüler tarafından fiziki olarak satın alınmasını talep etme seçeneği vardır. Kullanıcı, Platform’un içinde yer alan bir açılır menüden, belirli bir özellikte, fiyatın yanı sıra bazen ürün veya hizmetin bir fotoğrafının gösterildiği Ticari İşletmeler tarafından önceden belirlenmiş bir dizi seçenek arasından seçim yapabilir.

Kullanıcı seçeneklerden birini seçtikten sonra, siparişi gerçekleştirmekten sorumlu olan Sürücüler için daha ayrıntılı bilgi veya talimatlar eklemek için siparişi boş bir metin alanıyla tamamlayabilir.

Serbest alan sayesinde, Kullanıcı belirli ürünlerin satın alımı sorumluluğu isteğini ve Sürücüler’ın sadece onun adına bir temsilci olduğunu gösterir.  Bunun sonucu olarak, gerektiğinde, müşteri bu bahsi geçen ürünlerin doğasından kaynaklanan herhangi bir olayı (örn. yaptırım, hukuki mesuliyet, mali mesuliyet) üstlenen tek sorumlu kişi olacaktır.

Kullanıcı, Platformda sunulan ürün ve/veya hizmetlerin açıklamalarının ve gerektiğinde fiyat veya resimlerin, Ticari İşletmeler tarafından sağlanan bilgi ve belgelere dayanarak yapıldığını bilmektedir ve kabul etmektedir, bu yüzden Şirket bahsi geçen açıklamalar, fiyatlar ve/veya fotoğraflarda olası hatalara karşı garanti sunmaz veya herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

Aynı şekilde, Kullanıcı Platform’a yansıyan tüm ürünlerin, kendilerinin kullanılabilirliğine tabi olduğunu kabul eder ve bu bağlamda, siparişin yürütülmesi sırasında, Ticari İşletmedeki ürün ve / veya hizmetin bulunmama olasılığını kabul eder. Ayrıca, satış noktasındaki değişiklikler nedeniyle ürünün fiyatı biraz farklılık gösterebilir.

Şirket, herhangi bir ürünü kendi Platform’undan çekme ve aynı şekilde dosyanın içeriğini herhangi bir zamanda, kendisine herhangi bir sorumluluk yüklenmeksizin değiştirme hakkını saklı tutar.

             10.1. Aynı gün yapılan teslimatlar

Şirket, Kullanıcı’ya belirli şehirlerde Sürücüler tarafından fiziken satın alınan ürünler için aynı gün teslimat hizmeti sunar. Siparişin ödeme anında aşağıdaki koşullar yerine getirildiği takdirde teslimat gerçekleştirilebilecektir:

 • Hizmet seçilen zaman dilimi için ifa edilebilir durumda olmalıdır.
 • Teslim edilecek mallar Şirket’in faaliyet gösterdiği şehirlerden herhangi birinde ve yetkili alanı içerisinde olmalıdır.
 • Hedef adres, ürünün bulunduğu şehirle aynı şehirde olmalıdır.
 • Siparişin boyutu şu ölçülerden daha fazla olmamalıdır: 40cm x 40cm x 30cm.
 • “Piyasalar” bölümünde (örn. SuperMr. Order), talep edilebilecek maksimum ürün sayısı on (10) olacaktır.
 • Bir siparişte yüklenilecek maksimum ağırlık yaklaşık olarak 9 Kg. olacaktır.
 • Bazı durumlarda, siparişlerin büyüklüğü sınırlı olabilir.

             10.2. Fiyat ve ödeme yöntemi

Ürün ve/veya hizmetin fiyatı, Platform aracılığıyla Ticari İşletme tarafından belirtilecektir. Ancak, Kullanıcı, bazı durumlarda, bazı ürünlerin ekonomik değerlemesinin, Platformda sunulan işletmelerin stok durumu nedeniyle gerçek zamanlı olarak değişebileceğini ve her halükarda her zaman nihai maliyetin ödeme anından önce Kullanıcı’ya her zaman bildirileceğini kabul eder.

Kullanıcı, ürün ve hizmet alımında kendi adına hareket edecek olan Sürücüler ile sürekli iletişim kuracaktır, bu nedenle, herhangi bir değişiklik veya varyasyon, Kullanıcı’nın onayı için yetkilendirmenin uygulanmasından önce Sürücüler tarafından bildirilecektir. İstenilen sipariş hakkında herhangi bir değerlendirme yapmak istemesi durumunda, Kullanıcı her zaman verilen yetkiyi yürüten Sürücüler ile iletişim kurma imkanına sahip olacaktır.

Benzer şekilde, ödeme hizmeti sırasında Kullanıcı, gönderinin nihai fiyatı ve yukarıda ifade edilen Mr. Order mesajlaşma servisi koşullarına göre yaklaşık teslimat süresinden haberdar edilecektir.

Kullanıcı, hizmetlerin ödemesini nakit veya kredi kartı ile yapabilir. Nakit ödeme seçeneği, Şirket’in faaliyet gösterdiği tüm ülkelerde mevcut olmayabilir. Kullanıcı, sipariş verirken, hizmet talep ettiği bölgeye göre sahip olduğu farklı ödeme seçeneklerinden haberdar edilecektir. Kredi kartıyla ödeme için Kullanıcı’nın tüm bilgileri, ödemeleri Şirket adına sağlayan ödeme hizmeti sağlayıcısının sunucularında depolanacaktır. Kredi kartıyla yapılan ödeme, Kullanıcı için herhangi bir ek ücret gerektirmeyecektir. Ödemeler Madde 6.1.’de belirtilen Ödeme Platformu koşullarına uygun şekilde gerçekleştirilecektir.

Nakit ödeme yapılması durumunda Kullanıcı, ürünün teslim edildiği tarihte ve / veya teslimatın yapıldığı yerde mesajın yerine getirilmesi sırasında bedeli ödemek zorundadır. Kullanıcı, teslimat hizmetinin maliyetini ve / veya talep edilen ürünün fiyatını ödemeyi reddedemez. Kullanıcı, yalnızca bir şikayet gerçekleştirmişse ve Şirket tarafından teslimat anında kendi lehine bir çözüm aldıysa hizmetin bedelini ödemeyi reddedebilecektir.

Herhangi bir sebepten dolayı Kullanıcı’dan hizmet bedelinin alınamaması durumunda, borcunu ödeyene kadar Platformu tekrar kullanması engellenecektir.

             10.3. Adrese ücretsiz numune gönderilmesi ve diğer ticari eylemler

Şirket; Kullanıcı’nın açık rızasına istinaden, Kullanıcı tarafından talep edilen siparişle birlikte adrese bedava numuneler gönderilmesi de dahil olmak üzere tanıtım iletişimleri gerçekleştirmek amacıyla Ticari İşletmeler, Büyük Perakende Mağazaları, Girişimciler, Profesyoneller (örn. gıda sektöründe büyük ölçekli şirketler, laboratuvarlar, Büyük Mağazalar, büyük ve küçük tüketim markaları) ile ticari anlaşmalar yapma hakkını saklı tutar. Bahsi geçen ticari eylemler Kullanıcılar tarafından işbu Sözleşme ile birlikte açıkça kabul edilmelidir.  

   11. Sipariş Edilmesi Yasaklı Ürünler ve Platform’da Tolere Edilmeyecek Hal ve Davranışlar:

Örneklerin ayrıntılı olmayan listesi:

Alkol ve TütünAlkol ve tütün teslimatları, belirli ülkelerde / veya Platformun faaliyet gösterdiği şehirlerde sınırlandırılabilir veya kısıtlanabilir.
Hayvanlar ve Kontrollü TürlerHayvanların kısımları ya da sıvıları; yasaklanmış tohumlar, zararlı bitkiler; tükenme tehlikesinde olan ya da ticareti kanunun öngördüğü herhangi bir durumda gerçekleşen bitkiler ya da kontrollü diğer organizmalar (türevleri de dahil).
Çocuk pornografisiErotik pedofili olarak algılanabilecek küçükleri içeren pornografik materyal ya da içeriği.
Yazılım ve Medya üzerine telif hakkıKitapların, müziğin, filmlerin ve diğer korumalı ya da lisanslı materyallerin uygun nitelikte olmayan kopyaları da dahil olmak üzere  izinsiz kopyaları ve OEM ya da istenmeyen mesajları aktive ederek diğer ürünler de dahil yazılım, video oyunları ve diğer korumalı ya da lisanslı materyallerin izinsiz kopyaları.  
Sahte ve yetkisiz mallarTasarımcıların replikaları ya da imitasyonları veya diğer mallar; normalde özgünlük gerektiren ünlülerin objeleri; ünlü birinin sahte imzası; dövizler; pullar; biletler; veya diğer yetkisiz mallar.  
Güvenlik önlemlerinin blokesini açacak cihazlar veya araçlariPhone’ların kilidini açmak dahil olmak üzere dijital cihazlarda olduğu gibi teknik koruma önlemlerini ortadan kaldırmak için modemler, çipler veya diğer cihazlar.
İlaçlarKontrollü maddeler, narkotik maddeler, yasa dışı ilaçlar ve halüsinojenik mantarlar gibi psiko-aktif ve bitkisel ilaçlar ve bunların kullanımını teşvik eden materyaller dahil olmak üzere tamamlayıcı ilaçlar ; veya bitki ve otlar gibi yasal maddeler, yenilmesi, solunması, özütünün alınmasını öneren biçimde ya da bir bileşenin aynı kullanımına teşvik eden diğer kullanımı, yasa dışı ya da sağlık için kanıtlanmamış fayda üreten ilaç ya da madde.
Oyun ve İddiaLoto biletleri, iddia, çevirim içi bahis sitelerinde üyelik/kayıt ve ilgili içerik. Fiziksel kumarhanelerin izinli reklamı.
Tıbbi Nitelikteki ÜrünlerDoktor yazımına tabi olmayan ilaçlar, reçetesiz ilaçlar, tamamlayıcı sağlık ürünleri, aynı şekilde insan kullanımına ve eczanelerde satışa sunulan herhangi bir hijyen, beslenme veya benzeri ürün. Kullanıcının Sürücüler’a verdiği emir ve eczacının görüşüne tabidirler.
Hackleme ve kırma materyalleriYazılımlara, sunuculara, web sitelerine ya da korumalı başka bir sayfaya zarar veren ya da erişim imkanı veren kanunu ihlal eden el kılavuzları, rehberler, bilgi ya da ekipmanlar.
İnsan kısımlarıOrganlar veya vücudun diğer kısımları; vücut sıvıları; kök hücreler; embriyolar.
Çalıntı ya da yasal olmayan ürünlerYasa dışı malları teşvik eden veya yasadışı eylemleri kolaylaştıran materyaller, ürünler veya bilgiler; mülkiyeti olmayan ya da satılma hakkı olmayan mallar; üçüncü tarafların haklarının ihlal edilmesiyle üretilen mallar; ithalat, ihracat veya etiketleme ile ilgili kısıtlamaları ihlal eden mallar; transfer kısıtlamalarına tabi motorlu araçlar; nesnelerin gerçek ve yasal olduğunu doğrulamak sadece ve tamamen Sizin (Mr. Order Kullanıcısı) sorumluluğunuzdadır.
Yasal  olmayan telekomünikasyon ekipmanıÜcretsiz uydu sinyali elde etmeyi amaçlayan cihazlar, cep telefonlarını ve diğer ekipmanları değiştirmek için yasadışı cihazlar.
Saldırı veya Terör Eylemlerini öven ürünlerIrk, etnik köken, ulusal köken, din, cinsiyet ya da diğer faktörlere dayalı olarak herhangi bir kişi ya da kişi grubunu tanımlayan,Karalama durumunda (bazı yargılarda kraliyet ailesi gibi) yürürlükteki yasalara göre korunan herhangi bir kişi ya da kişi grubunu tanımlayan,Şiddet eylemlerini öven ya da teşvik eden,Hoşgörüsüzlüğü ya da nefreti teşvik eden,Terörist gruplara ya da kanunun yasakladığı diğer organizasyonlara üyeliği teşvik eden ya da destekleyen,Kamu ahlakına aykırımallar, bilgi kaynakları, ürünler ya da diğer materyaller.
Bir suçla ilişkili saldırı mallarıSuçlarla veya suç eylemleriyle ilgili kişisel eşya gibi bir suç mahallinden gelen fotoğraflar veya nesneler.
Değerli MateryallerNadir, ender ya da değerli taşların ya da materyallerin toptan satışı.
Kültürel olarak korunan insan eliyle yapılmış eserlerKültürel Malların Gayrimeşru İhracatını, İthalatını ve Transferini Yasaklamak ve Engellemek için Alınması Gereken Önlemler hakkındaki UNESCO’nın 1970 tarihli Sözleşmesi kapsamına giren materyal ya da kanunun satışını, ihracatını ya da transferini kısıtladığı diğer mallar; İnsan eliyle yapılmış eserler, mağara oluşumları (sarkıt ve dikitler).
Piroteknik cihazlar ve özel izin gerektiren tehlikeli maddelerBenzin ya da propan gibi maddelerde olduğu gibi piyasada teslimatının düzenlendiği piroteknik ürünler ve ilgili mallar.
Trafik cihazlarıRadarlar, plakalar, yasadışı trafik değiştiricileri ve ilgili ürünler.
SilahlarAteşli silahlar, mühimmat ve ateşli silahlarla sınırlı olmayan diğer nesneler dahil, tespit edilemeyen ya da kamufle bıçaklar, dövüş sanatları silahları, susturucular, mühimmat ya da mühimmat dergileri.
Döviz ve ParaDöviz ya da değerli madenlerle sigortalanmış para biriminin yanı sıra kağıt para, madeni para, ya da herhangi bir hisse senedi  
İlk ve Orta Okul / Küçükler tarafından kullanımYaşı küçük bütün kullanıcıların siparişlerini reddetme hakkı saklı tutulmaktadır. Ayrıca, ilk ve orta okulların etrafındaki konumlandırmalardan yapılan siparişleri reddetme ve onay belgesi talep etme hakkı da saklı tutulmaktadır.
Platformun Kötüye Kullanımı /   TacizŞirketimize ya da bağımsız profesyonellere karşı küfürlü dil kullanımının yanı sıra taciz eylemlerini de tolere etmeyeceğiz.

   12. Coğrafi Konum

Şirket, Kullanıcının yetkilendirmesi koşuluyla, Kullanıcının bilgisayarının veya mobil cihazının gerçek zamanlı coğrafi konumu dahil olmak üzere konumlar hakkında doğru verileri toplayabilir, kullanabilir ve paylaşabilir. Bu konum verileri Şirket tarafından Kullanıcılara bir mesajın kaynağının konumunu ve / veya iletileceği noktanın konumunu göstermesi için toplanabilir ve kullanılabilir. Bu anlamda, Kullanıcılar istenen mesajın her zaman başarılı bir şekilde yürütülmesi için coğrafi konum bilgilerinin diğer Kullanıcılarla ve Tedarikçilerle paylaşılacağına açıkça izin vermektedir. Kullanıcılar, Veri Gizliliği Politikasında açıklandığı gibi cihazlarında Coğrafi Konum’u devre dışı bırakmayı seçebilirler.

Teslim alma ve teslim etme adreslerini doğru bir şekilde vermek Kullanıcının sorumluluğundadır. Bu anlamda, Şirket Kullanıcı tarafından bu adreslerin verilmesindeki hatadan ya da ihmalden sorumlu değildir.

Bu Şartlar ve Koşulların amaçları için ve coğrafi konumun etkinleştirilmesi durumunda, bu kullanıcının ikametgahını kurmaya hizmet edecektir. Kullanıcının bağlanmamış olması durumunda, Kullanıcı’nın ikamet yeri, siparişin teslim adresi olarak gönderildiği ülkenin bulunduğu yer olarak anlaşılacaktır.

Kullanıcının bir teslimat adresi vermemesi durumunda, ikamet edilen ülkenin ilk siparişini Platform’a yerleştirdiği yer olarak anlaşılması gerekir.

   13. Kullanıcının Yükümlülükleri

Kullanıcılar, ulusal ya da uluslar arası olsun Platformu kullandıkları ülkenin iyi niyet ilkeleri, ahlak, iyi gelenekler ve kamu düzeni dahil olmak üzere, mevcut yasallıklarına bağlı olarak, profillerinin ve Platform’un diğer içeriğinin erişimi ve doğru kullanımından tamamen sorumludur. Ve özellikle, işbu Sözleşme’yi özenle inceleme taahhüdünde bulunurlar.

Kullanıcılar, kendi profillerini ve Platform içeriğinin geri kalanını üçüncü tarafların hak ve çıkarlarına zararlı olan ya da herhangi bir şekilde Platform’un, içeriklerinin ve hizmetlerinin zarar görmesine, devre dışı bırakılmasına, etkilemesine ya da bozulmasına neden olabilecek yasa dışı amaçlarla kullanmasından kaçınacaktır. Aynı şekilde, Platformun normal kullanımını veya diğer kullanıcıların yararlanması engellenmek de yasaktır.

Şirket, içerik sorumlusu olarak kabul edilemez ve Platformun Kullanıcılar tarafından yayınlanabilecek görüşlerin herhangi biriyle özdeşleşmediğini açıkça beyan eder, bu görüşlerin sonuçlarından tamamen onları yayınlananlar sorumlu tutulur.

Bu yükümlülüklere uymayanlar, sebep oldukları herhangi bir zarardan ötürü sorumlu olacaklardır. Şirket, üçüncü şahısların bu tür erişim veya yasa dışı kullanımından doğabilecek herhangi bir sonuç, zarar veya hasardan sorumlu olmayacaktır.

Genel olarak kullanıcılar aşağıdakileri içeren fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere aşağıdaki hususları taahhüt ederler:

 • Platformun işlevlerini veya hizmetlerini atlayarak, devre dışı bırakarak veya manipüle ederek Platformun tamamen veya kısmen değiştirilmemesi veya düzenlenmemesi,
 • Endüstriyel ve fikri mülkiyet haklarının veya kişisel verilerin korunmasına ilişkin düzenleyici normların ihlal edilmemesi,
 • Platform’un hakaret etmek, taciz etmek, tehdit etmek gibi eylemlerde bulunmak amacıyla kullanılmaması
 • Kendi imajına zarar vermemek ya da diğer Kullanıcıları rahatsız etmemek;
 • Diğer Kullanıcıların elektronik posta hesaplarına erişim sağlamamak;
 • Bilgisayar virüsleri, kusurlu dosyalar veya Şirket veya üçüncü tarafların içerik veya sistemlerinde hasara veya değişime neden olabilecek herhangi bir bilgisayar programı tanıtmamak;
 • Çok sayıda kişiye toplu ve/veya tekrarlayan e-postalar göndermemek veya onların rızası olmadan üçüncü tarafların elektronik posta adreslerini başkalarına iletmemek;
 • Şirket’in önceden onayı olmadan mal veya hizmetlerin tanıtımını gerçekleştirmemek.

Herhangi bir Kullanıcı, işbu Sözleşme’ye uyulmadığını düşündüğü zaman başka bir Kullanıcıyı rapor edebilecektir ve aynı şekilde tüm Kullanıcılar, İletişim Formu aracılığıyla Şirket’e bu koşulların kötüye kullanıldığını veya ihlal edildiğini bildirebilecektir. Şirket bu raporu mümkün olan en kısa sürede doğrulayacak ve bu Genel Kullanım Şartlarının yerine getirilmemesinden dolayı Kullanıcı’yı Platformdan çıkartma ve / veya üyeliğini askıya alma hakkını saklı tutarak uygun gördüğü tedbirleri uygulayacaktır.  Şirket ayrıca, herhangi bir mesajı önceden haber verme veya sonradan bildirime gerek olmaksızın yasadışı veya rahatsız edici içerikleri Platform’dan silme ve / veya askıya alma hakkını da saklı tutar.

   14. Kullanıcının Üyelikten Çıkması  

Kullanıcı İletişim Formu aracılığıyla elektronik postası ile iletişime geçerek Platform üyeliğinden çıkabilecektir.

   15. Mr. Order’in Sorumluluğu

İnternete bağlanmak ve Platforma erişmek için gerekli hizmet ve ekipmana sahip olmak Kullanıcı’nın sorumluluğundadır. Herhangi bir Platform’a erişme zorluğu durumunda, Kullanıcı, İletişim Formu aracılığıyla, olayı analiz edecek olan ve Kullanıcıya mümkün olan en kısa sürede çözüm yolu gösterecek olan Şirket’e bilgi verebilir.

Şirket, Kullanıcılar tarafından Platform aracılığıyla indirilen içeriğin kontrolünü ve sorumluluğunu üstlenmez ve söz konusu içeriğin yasal uygunluğundan yalnızca Kullanıcılar sorumludur.

Platform, hizmet kesintileri, bağlantı hataları, Internet erişim hizmetindeki kullanılabilirlik eksikliği ya da kusurlar, İnternet ağı kesintileri veya kendi kontrolü dışında başka herhangi bir sorun durumunda yanıt vermeyecektir.

Şirket,

 • Platformun hizmetlerine ve içeriğine bağlantı için kullanılan bilgisayar sisteminde veya Kullanıcının mobil terminalinde virüs olması;
 • Tarayıcının kötü işleyişi;
 • Güncel olmayan sürümlerinin kullanımı sonucu olarak

Kullanıcının bilgisayar veya mobil sisteminde (donanım ve yazılım), dosyada saklanan dosyalarda veya belgelerinde meydana gelebilecek herhangi bir hasar veya oluşabilecek güvenlik hatalarından sorumlu değildir.

   16. İçeriklerle İlgili Sorumluluk

Şirket’in, Kullanıcıların Platform kullanımı kontrol etme yükümlülüğü yoktur ve kontrol etmez. Bu nedenle, Şirket, Kullanıcıların Platformu işbu Genel Kullanım Koşullarının hükümlerine uygun olarak kullanmalarını ya da özenli ve / veya ihtiyatlı bir şekilde kullanmalarını garanti etmemektedir. Şirket, ne Kullanıcıların kimliğini ve/veya onların sağladıkları verilerin doğruluğunu, geçerliliğini, eksiksizliğini ve/veya gerçekliğini doğrulamak yükümlülüğüne sahip değildir ve doğrulamaz.  

Şirket, Kullanıcıların Platformu yasa dışı bir şekilde kullanmalarından ya da Kullanıcıların diğer Kullanıcılara kendileri hakkında verdikleri bilgilerin yanlış, geçersiz, eksik ve/veya doğru olmamasından kaynaklanan her türlü zarar ve kaybın ve özellikle Platform aracılığıyla gerçekleştirilmiş herhangi bir iletişim türünde bir Kullanıcı tarafından üçüncü bir şahsın kişiliğine bürünmesinden kaynaklanan her türlü zarar ve kaybın hiçbir sorumluluğunu almaz. Özellikle, Şirket, uygulamanın kullanımından ve üçüncü bir tarafın Kullanıcı hesabından yapabilecekleri siparişlerden sorumlu tutulamaz.

Yukarıda belirtilenler saklı kalmak kaydıyla; Şirket depolanan faaliyet veya bilgilerin yasa dışı olduğu veya üçüncü tarafların mallarına veya haklarına zarar verdiği bilgisini edinirse,  uygun teknolojik araçları kullanarak belirli Kullanıcıların Platforma erişimini tamamen veya kısmen sınırlama, belirli türdeki içerikleri iptal etme, askıya alma, engelleme veya ortadan kaldırma yetkisini saklı tutar.  Bu anlamda, Şirket yasadışı veya zararlı içeriğin hizmet yoluyla ağa girmesini önlemek için gerekli filtreleri kurabilecektir. Platform aracılığıyla içeriklerin Kullanıcılar tarafından kullanıma sunulması, Platformdan sağlanan içeriklerden doğan bütün kullanım haklarının Şirket lehine verilmesini içerecektir.

   17. Mesajlar ve ödemeler konusunda “garanti yok” maddesi  

Şirket, üçüncü tarafların haklarının doğruluğu, kesinliği, güncelliği, güvenilirliği, yasallığı ya da Sürücülerlar tarafından ihlali ile ilgili olarak hiçbir garanti vermez.  Bu anlamda, Kullanıcılar Şirket’in müşterileri ve Sürücülerları birbirine bağlayan bağımsız bir şirket olduğunu ve Sürücülerlar tarafından sağlanan bilgilerin herhangi bir sorumluluğunun üstlenmediğini veya işbu Sözleşme’nin yerine getirilmemesinden kaynaklanacak zarar veya kayıpların üstlenmediğini kabul ederler. Bundan dolayı Sürücüler’ın erişilebilirliğinden ve bunlar tarafından taleplerin uygun ve tatmin edici bir şekilde yerine getirilmesinden Şirket sorumlu olmayacaktır.

Şirket herhangi bir onaylama işlemi gerçekleştirmez ve hiçbir Sürücüler kimliğini ya da geçmişini doğrulamaz. Yukarıda anılan hüküm saklı kalmak koşuluyla, Şirket dilerse, zamanla ek doğrulamalar yapabilir ve Sürücülerların kimliklerini teyit etmek ve doğrulamaya yardımcı olmaya yönelik işlemler başlatabilir. Bu anlamda, bir Kullanıcı Sürücüler’ın durumuna ulaştığında bu husus söz konusu Kullanıcının ilgili kayıt işlemini tamamladığını ve bu Genel Kullanım Koşullarını ve bunlara uygulanabilecek başka herhangi bir özel koşulu kabul ettiğini belirtir. Mr. Order’nun güvenilirliği, uygunluğu ve / veya güvenliği hakkında onay veya garanti anlamına gelmez.

Bu yüzden Şirket Kullanıcı’ya belirli bir Sürücüler’a mesaj gönderirken her zaman sağduyulu ve dikkatli olmalarını önerir.

Platformun üyeleri olarak, Kullanıcılar diğer Platform Kullanıcılarının veya üçüncü tarafların eylemleri veya ihmalleri sonucunda kullanacakları herhangi bir yasal yükümlülüğün, söz konusu Kullanıcılar veya üçüncü taraflarla sınırlı olacağını ve Şirket’in hiçbir sorumluluk almayacağını kabul ederler.

   18. Platformun Güncellenmesi ve Değiştirilmesi  

Şirket, işbu Sözleşme’yi, Gizlilik Politikası ve Çerez Politikasını her an ve önceden bildirmeksizin değiştirme hakkını saklı tutar. Kullanıcılar, Platforma erişirken işbu Sözleşme’yi dikkatli bir şekilde okumalıdır. Her halükarda, Genel Koşulların kabulü, Mr. Order Platformu aracılığıyla sunulan hizmetlere ve içeriğe erişmek için kaçınılmaz bir ön adım olacaktır.

Aynı şekilde, Şirket, Platformunda yer alan bilgilerin herhangi bir zamanda ve önceden haber vermeksizin, herhangi bir sorumluluk kabul etmeden, Platformun ve erişim koşullarının yapılandırılmasında ve sunulmasında güncelleme, değişiklik veya silme hakkını saklı tutar.  Şirket, Platforma ve içeriğine erişimde kesintilerin ya da hataların olmayacağını ve her zaman güncel olacağını garanti etmez, bununla birlikte, Şirket Platform’un işleyişini imkansız kılan ya da işleyişini zorlaştıran hiçbir sebep bulunmadığı sürece ve hatalar, kopukluklar ya da içerikte güncelleme eksikliğinden haberdar olur olmaz, hataları düzeltmeyi, iletişimi yeniden kurmayı ve içeriği güncellemeyi amaçlayan tüm görevleri yerine getirecektir.

   19. Fikri Mülkiyet

Pkatform üzerindeki her türlü fikri ve sınai hak, mülkiyet ve menfaat Şirket’e aittir. İşbu sözleşme kapsamında Kullanıcı’ya Platform’u sadece kullanmak üzere kişiye özel, dünya çapında, telifsiz, devredilemez ve münhasır olmayan lisans verilmektedir. Sözleşme’ye ilişkin diğer koşullardaki hiçbir hüküm Platform’a ilişkin hakların ve menfaatlerin Kullanıcı’ya devredildiği,lisansının verildiği ya da bu haklardan tamamen feragat edildiği şeklinde yorumlanamaz. Kullanıcı, işbu sözleşme kapsamında Şirket’e Kullanıcı’nın Platform’a erişimi, Platform’u kullanması ve hizmetlerin sağlanmasına yönelik diğer amaçlarla, bilgilerinin ve konumunun kullanılması, iletilmesi ve saklanması için kullanım hakkı tanır.

Platform içeriklerinin herhangi bir şekilde yok edilmesine, silinmesine ya da manipüle edilmesine izin verilmez. Aynı şekilde, Şirket’in ya da duruma göre, sahip olduğu hakların sahibinin açık yazılı yetkisi olmadan kamu ya da ticari amaçlar için, Platformda yer alan içeriklerin tümünü veya bir kısmını değiştirmek, kopyalamak, yeniden kullanmak, kendi çıkarları için kullanmak, çoğaltmak, kamuya açıklamak, ikinci veya daha çok yayınlarını yapmak, dosya yüklemek, postayla göndermek, iletmek, kullanmak, işlemek veya dağıtmak da yasaktır.

Platform aracılığıyla her türlü içeriği paylaşmaya devam eden Kullanıcı, bunun için gerekli haklara sahip olduğunu ve Şirket’in sunulan bilgilerin içerik ve yasallığı ile ilgili herhangi bir sorumluluktan muaf tutulmasını sağladığını garanti eder. Kullanıcı tarafından Platform aracılığıyla içerik girilmesi, Kullanıcı’nın Şirket’e ücretsiz olarak ve mevcut mevzuattan izin verilen azami ölçüde, bu tür içerikten doğan fikri veya sınai mülkiyet haklarının kullanım haklarını verdiği varsayılacaktır.

Şirket, Platform’un genel görünümü ve tasarımı ile Platform’daki tüm bilgi, resim, grafik çizim, markalar, patent, ticari marka ve hizmet markası, telif hakkı, fotoğraf, ses, video, müzik, alan adı, html kodu, logo, ikon, demonstratif, yazılı, elektronik veya makinede okunabilir şekilde sunulan teknik veriler, bilgisayar yazılımları, uygulanan satış sistemi, iş metodu ve iş modeli de dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla tüm materyallerin (“Materyaller”) ve bunlara ilişkin fikri ve sınai mülkiyet haklarının sahibi veya lisans sahibidir ve bu Materyaller ilgili mevzuatlar mucibinde yasal koruma altındadır.

   20. Bölünebilirlik

İşbu Sözleşme’nin herhangi bir bölümünün (her bir madde veya maddenin herhangi bir kısmı dahil) geçersiz veya uygulanabilir hukuk ve düzenlemeler kapsamında icra edilemez olması durumunda, o kısım silinecek ve Sözleşme’nin geri kalan bölümleri geçerliliğini ve yürürlüğünü koruyacaktır.

   21. Uygulanacak hukuk ve yetki

İşbu Sözleşme’nin uygulanmasında, yorumlanmasında ve işbu Sözleşme dâhilinde doğan hukuki ilişkilere Kuzey Kıbrıs Hukuku uygulanacak ve İşbu Sözleşme dahilinde ve/veya bunlarla bağlantılı olarak doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın varlığı halinde Lefkoşa Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olacaktır.